Zpět do obchodu

Registrace

Základní řídící funkce organismu

FUNKCE SHx, v případě člověka SHH – Super Harmony Human.

SH začala vznikat před 3,7 miliardami let. Planeta má dost energie z magmatu a dostává sálavé teplo od slunce, přenáší ho elmag. záření. Měsíc byl blíž a měl větší vliv na moře i na zemskou kůru. Byl ale dostatek rozličných prvků a sloučenin. Na souši nemohlo nic vzniknout, ale v mořích se tvořily stále složitější sloučeniny, které spolu reagovaly. Vznikaly celky, které byly nejen stabilní, ale dokázaly pohlcovat i sloučeniny z okolí. Tohle dokáže popsat chemie, zejména kvantová, ale nemůže popsat to, co se stává životem. Nicméně takto vznikl zárodek první metabolické funkce SH.

Funkce Kmen

Vše se odehrávalo ve vodě a to je zázračná tekutina. První dobré pokusy provedl Masaru Emoto a skvělý pokus provedla anglická školačka, která prokázala, že zálivková voda připravená v mikrovlnce zabije rostlinu. Existuje i opačný pokus, popsán v knize Nardelli, V okruhu biopole. Energeticky byla voda upravena tak, že rostlinám prospívala. Věda se k tomu nemůže vyjádřit, protože je v tomto směru negramotná, nicméně postupná proměna planety v mikrovlnku škodí všemu živému.

Živý organismus se liší od chemické sloučeniny určitým stupněm inteligence a ta potřebuje obrovské množství výpočtů, které dokonce dnešní matematika nezná. Detaily neznám, ale našel jsem rozvojovou funkci Kmen, která vede k rozvoji inteligence. Její fungování nelze pochopit v termínech chemie, ostatně její poznatky vychází z elektrodynamiky a kvantové mechaniky. Ve hře je něco jiného.

Kolem nás je temná hmota a energie. Slovo temná znamená, že neznáme způsob, jak tyto jevy pozorovat. Já jsem našel pokusy, které umožňují studovat jednu z temných energií, označil jsem ji pole T. A právě tato energie může být vpravena do zálivkové vody a funguje ve všem jiném. Ona reaguje s polem E a s lehkými částicemi jako je elektron. Na těžké částice je její vliv zanedbatelný. Pole T je nesmírně komplikované, ale jeho parametry jsou na planetě nastaveny. Právě interakce pole T s polem E a lehkými částicemi je schopná dodat aparát potřebný k rozvoji opravdové inteligence.

První organismy byly na světě. Šlo o nepatrné kousky něčeho, co se podobalo rosolu. Někteří tito tvorečkové se dochovali dodnes a dokáží vyvíjet inteligentní strategie. Zajímaví jsou trubýši, ti vytváří superorganismy s pozoruhodnými vlastnostmi.

Přeskočím vynález RNA a DNA, pozdější vznik buněk a prvoků až k mnohobuněčným organismům, které se usadily na souši.

Funkce IF

Už velmi jednoduché organismy začaly spolupracovat a stejně jako v případě trubýšů jevily známky kolektivního vědomí. To se uplatňuje u termitů a u mravenců - až k pastevním zvířatům a kdysi ho zřejmě měli i lidé žijící v malých komunitách. Velicí tvorové ale museli řešit i jiné problémy.

V jejich tělech se usazovaly mikroorganismy a aby přežily a přežil i jejich hostitel, museli se vzájemně dorozumět. Tak začala vznikat funkce IF, která začala tuto symbiózu řídit. To je možné tehdy, když organismus hostitele rozpozná DNA těch, kteří se v něm ocitli a nepřipustí, aby byla porušována jeho vlastní DNA. Dnes, když je DNA mnoha rostlin a tvorů uměle zpotvořována, stojí IF mnohdy před neřešitelnými problémy.

Zajímavé je symbióza s viry. Ony nemají vlastní metabolismus a jejich život je krátký. Proto se musí neustále replikovat v tělech hostitelů. Mají řadu úloh, ale zmíním jedinou. Stávají se nástrojem přirozeného výběru. Jak to funguje u lidí?

Velké organismy se naučily s viry zacházet a poradí si s nimi už jejich sliznice. Viry ale dokáží uspět u těch, jejichž imunita je oslabena (je zkrácená nosná vlna pole T). Tito jedinci tedy ve velkém produkují viry a ony ničí jejich buňky a spolu s dalšími mikroorganismy je zabijí. Pokud je tedy v populaci mnoho lidí s oslabenou imunitou, je produkováno mnoho virů a roste úmrtnost. Ta je potom ukazatelem zdravotního stavu populace a u nás jak se ukazuje nestojí imunita za nic. Zdraví naší populace je tedy podlomeno. Pan Vidlák (časopis Šifra) například píše o tom, jak našemu trávení škodí dnešní potrava, ale vlivů je víc. Viry jsou i chybně vyhledávány. Když je jich mnoho, najdou se při stěrech i na sliznicích zdravých lidí, kteří je nereplikují a oni jsou mylně označení za pozitivní (a tím pádem nemocné).

Člověk

Když hrozí blesková záplava nebo cunami, řada zvířat vybíhá na kopec, ale lidé ne. Ztratili totiž schopnost komunikace prostřednictvím pole T, kterému se říká telepatie a proto nezachytili zprávu o hrozící katastrofě. Tuto schopnost má jenom málo jedinců a většinou značně omezenou.

Níže popsané funkce jsou skryty v šifře DNA a rozpracovány v mozkovém kmeni a jsou dále rozvinuty v limbickém mozku. Nové funkce mohou pracovat chybně a mají být opraveny základními (bazálními) funkcemi, pokud je tam uložena informace o této opravě. Dojde-li například k v podstatě skokové změně životního prostředí, informace chybí a tvoří se během řady generací. Proberme tyto nové funkce.

Varolův most

Je zde rozvinuta funkce IF a tady je centrum řízení symbiontů a analýzy DNA potravy a toho, co vnikne do organismu ústy, nosem, kůží nebo krevním řečištěm. Tato funkce je tedy naším bezpečnostním sborem a hlavním šéfem obrany, tj. imunitního systému.

Střední mozek

Tady je rozvinuta funkce SH. Stará se o zásobování vzduchem a materiálem, šéfuje tedy i trávení, srdci a krvetvorbě a kvalitě proudění a proudících tekutin. Poruchy této funkce se projevují jako nemoci jednotlivých orgánů a ty potom nelze vyléčit, řídící systém to prostě neumožní. Lidé pak celý život marodí a zobou pilulky.

Thalamus

Thalamus je rozvinutím funkce Kmen a stará se o všechno ostatní. Je nadřízen i endokrinologii a má co dělat s duševním rozpoložením a jeho poruchami.

Všechny tři funkce spolu musí „ladit“ a o to se stará funkce umístěná v části klenby limbického mozku. Tuto koordinační funkci značím Koo. Také nemusí být v pořádku a je těžké ji opravit. Špatnou zprávou je, že jí moc škodí vf E pole a dnešní proměna planety v mikrovlnku.

V jiné části klenby je funkce TE. Ona analyzuje a hodnotí stav polí T a E v organismu i mimo děj a hledá postupy které umožňují reagovat na změnu prostředí. Spolupracuje s funkcí Koo. V minulosti nedocházelo k radikálním změnám prostředí, proto i u úplně zdravých dětí nedosahuje úroveň těchto funkcí ani 20%. Závažné geneticky dané poruchy lze opravit pouze přes tyto dvě funkce.

Jediná možnost opravy základních řídících funkcí vede přes technologie využívající pole T. Některé opravy už jsem zvládl a pracuji na dalších. 

Praxe ukazuje, že nejdůležitější jsou funkce Koo a TE. Ony nás mají přizpůsobovat změnám prostředí, jinými slovy řešit genetiku. V minulosti tolik změn nebylo, takže nemají dostatečnou účinnost pro vyrovnání se s dnešní smrští změn prostředí.

pro Via Energia napsal Ing. Vladislav Trávníček

Zpět do obchodu