Zpět do obchodu

Registrace

Zánět plantární fascie

Se zánětem plantární fascie se setkáváme v naší praxi stále častěji. Dříve to tak nebylo, převážně proto, že nebylo masově oblíbené běhání. Hledání příčin vzniku zánětu nás zavedlo do málo známých vod proudění naší energie a následně tělních tekutin.

Když byly moje ročníky (1977) malé, běhávali jsme na vesnici bosi. Ne že bychom museli, tou dobou už boty existovaly, ale bylo to příjemné. Brouzdat se trávou, běhat po hliněném náspu a tak. Prostě děti. A dospělí chodili bosi také, hlavně v létě po poli a na zahradě.

Naše chodidla a tím i plantární fascie byly zespodu masírovány, tu kamínkem, jindy větvičkou, celkově nerovným povrchem. To vše stimulovalo krev, lymfu a mezibuněčnou tekutinu k dostatečnému proudění. Tato proudění přinášejí buňkám živiny, odnášejí buněčný odpad a řeší mnoho dalších funkcí.

Když tělní tekutiny dostatečně neproudí, dostávají buňky méně živin a jsou zanášeny odpadem, který ucpe vše okolo. A když jsou naše tkáně ucpané odpadem a ještě nemají výživu, nemohou se správně regenerovat. Fungují hůře, což se projeví bolestí plantární fascie, která časem přeroste v bolest chronickou. A na plantární fascii se to projeví při intenzivní zátěži, např. při běhání, ale i v běžném životě bez náročných sportovních výkonů.

V dnešní době se přidal ještě druhý fenomén, který musíme vzít v potaz, a tím je vysokofrekvenční záření. Je všude okolo nás – jde o mobilní signál, televizní signál, wifi, bluetooth atp. Jde o tzv. tvrdé vysokofrekvenční záření, kterého je čím dál více a velmi narušuje naši životní energii. Narušuje její proudění a kvalitu a kvůli tomu se více zadrhávají tělesné pochody popsané výše.

Vysokofrekvenční záření vytváří rezonancí s okolím tzv. pole stojatých mikrovln. To si můžete představit jako neviditelnou bublinu, třeba o průměru jednoho metru, ale může mít i jiné rozměry. Tato bublina vysokofrekvenčního záření narušuje naši životní energii, tím se naruší naše životní mozkové funkce a biochemické procesy. To vede ke vzniku zdravotních obtíží, často chronických, s „neznámou příčinou“, v našem případě k zánětu plantární fascie.

Stal se nám případ, kdy klientka měla potíže s palcem a chodidlem. Mapováním jsme zjistili vysokofrekvenční zónu v místě botníku. Botník jsme přemístili a problém se vyřešil. Dalšímu klientovi začínaly potíže s chodidly. Zjistili jsme, že měl chodidla za pracovním stolem položená na internetovém kabelu. Po odsunutí kabelu se problém vyřešil. Také jsme měli řadu klientů, kteří ve stojatém vysokofrekvenčním poli spali nebo pracovali. To vše jim zánět, případně další potíže, vytvořilo a takových případů máme celou řadu. Podařilo se nám ale najít a vyvinout účinné řešení.

 

Řešení zánětu plantární fascie

Klíčem k řešení obtíží s plantární fascií se ukázala aktivní harmonizace energie v chodidle, kde jsou šlachy plantární fascie. Tím se organismus bude cítit lépe. Na aktivní harmonizaci energie jsme vyvinuli speciální bioinformační mast Repostor Plantaris, o které si můžete více přečíst tady.

Dále jsme vyvinuli službu pro "Mapování poruchových polí energie prostoru" (momentálně nedostupné z důvodu vytíženosti). Ta vám zjistí, zdali škodlivé pole energie doma nebo v práci máte, a pokud ano, jak se mu vyhnout, například přesunutím nábytku. Nelze-li nábytek přesunout, je možné poruchové pole individuálně neutralizovat.

Někdy je zapotřebí zkontrolovat kosterně-svalový systém, zdali jej máte v rovnováze, jinak může docházet k řetězové reakci způsobující napětí a bolest. S tím pomůže dobrý fyzioterapeut. Toť vše.

 

Pevné zdraví přeje

Libor Bednařík
www.viae.cz

Zpět do obchodu