Zpět do obchodu

Registrace

To podstatné o zdraví II

aneb co je zdraví pohledem jaderného inženýra. Co je to zdraví? Na tuto otázku neexistuje dobrá odpověď, protože zdravotní stav nelze určit do všech podrobností. A sice proto, že náš organismus je příliš složitý. Čísla, která uvedeme, se během času mění, ale ukazují to podstatné. Sestáváme z téměř dvou set druhů buněk a jejich počet prý dosahuje stovek miliard. Navíc v sobě každý nosíme několik kilogramů symbiotických mikroorganismů. Je jich tolik, že na každou naši buňku jich připadá deset. Viry zatím nikdo nepočítal, ale bude jich požehnaně a navíc prý viry neustále napadají bakterie.

Pro život je také důležité proudění tělních tekutin a naše „vnitřní potrubí“ je tak dlouhé, že by údajně jedenapůlkrát omotalo rovník. Nejdůležitější děje však probíhají uvnitř buněk, které jsou schopny vyrábět na čtyřicet tisíc velmi složitých sloučenin.

Přesto nějak držíme pohromadě, fungujeme a naši symbionti nás nesežerou. Uvažte ale, že tak složitý systém musí mít perfektní ASŘ, tedy automatizovaný systém řízení, a ten vyžaduje nepředstavitelně obrovskou výpočetní kapacitu. V poli E (elektromagnetické pole) je to nemožné, potřebnou operační kapacitu nedodá ani kvantový počítač, o paměti, řadiči, čidlech a jiných složkách systému nemluvě. Je tedy zřejmé, že systém užívá jiných principů než lidmi uměle vytvořené ASŘ. Už jen to, co se děje uvnitř buňky, totiž přesahuje o několik řádů úroveň současné vědy. Uvědomte si ale, že poznatky o organismu byly získány pomocí pole E, pod které spadá chemie i biochemie a měla by spadat i biologie jako taková. Možná že jiný pohled dodá nové poznatky.

My se díváme na zdraví, člověka a přírodu jinak. Pracujeme s polem T (pole terestrické energie). Základní poznatek je následující: všechno živé na planetě (s výjimkou člověka) spolupracuje tak, aby byla v prostředí nastavena určitá nosná vlna. Nejde jen o její délku, ale i o harmonické složky až do sedmé. Pro úplný popis je obvykle potřebné určit devět parametrů. Takto nastavená energie představuje absolutní zdraví a odchylky jsou chorobou. Toto platí nejen pro tkáně a jejich složky, ale i pro proudění a jiné děje v organismu.

Je tedy možné nahlédnout do detailů ASŘ a hledat nápravu přílišných odchylek. Protože nejvíce problémů přinášejí poruchy proudění, vyvinuli jsme produkty, které působí na jednotlivé poruchy. Mají nastavenu optimální nosnou vlnu a na tu je naroubována informace. Ta je získána ze speciálně upravených bylin. Je to poněkud složité počítání, ale funguje to.

Vzhledem ke skokové změně životního prostředí začíná trpět zažívací trakt. Digitalizace mění planetu v jednu velkou mikrovlnnou troubu. Zemědělci používají příliš mnoho jedů, které pronikají do vody a odparem i do vzduchu a navíc ničí půdní symbiotický systém. Půda ztrácí schopnost hospodařit s hmotou a energiemi, není už zakotvena a je odplavována z polí. Všude jsou plastové mikročástice a hormonální přípravky. Mohli bychom pokračovat, ale myslící člověk už ví a nemyslící neví a vědět nebude.

Proto jsme se rozhodli použít pro potravní doplněk Remessio zvýšenou energii nosné vlny. Její parametry jsou voleny podle našich zkušeností. Většina poruch zdraví se totiž zlepší velmi podobným souborem parametrů nosné vlny. Totéž zjistil léčitel Nardelli, který se podivoval tomu, že rozličné choroby lze léčit tímtéž způsobem. Text najdete v knize V okruhu biopole od Stanislava Nardelliho.

Naše výrobky posilují a harmonizují energii, neléčí. Naše texty tudíž nelze považovat za zdravotní tvrzení.

Zpět do obchodu