Zpět do obchodu

Registrace

To podstatné o zdraví I

aneb pozitivní vibrace pohledem jaderného inženýra. Každý zná pojem pozitivní vibrace. Málokdo si však uvědomuje, jak důležitá je energie pro naše zdraví a život. Vibrace jsou jedním z projevů existence fyzikálního pole a jsou spojeny s přenosem energie. Například vibracím v elektromagnetickém poli (dále jen pole E) říkáme fotony nebo také elektromagnetické vlny.

Nikola Tesla vyfotografoval auru a tím prokázal, že vysokofrekvenční pole E reaguje s jiným fyzikálním polem, označme ho písmenem T (terestrické). Z fotografie aury lze diagnostikovat, což znamená, že pole T nějak souvisí s lidským zdravím. Někteří lidé auru dokonce vidí. Pozorování takových osob sepsal pan Reichenbach v knize Ódické listy. Pojem Reichenbachovo světlo existuje, ale nebyl fyzikálně objasněn.

Pole E je kvantované a pole T, které s ním reaguje, musí být také kvantované. K jeho popisu je tudíž možné použít některá vlnová řešení. Základní výzkum neděláme, nemáme k tomu podmínky, ale hledáme a nalézáme použitelné technologie. To platí i v jiných oborech, vědecká zjištění převádějí do praxe inženýři.

Vlna v poli E má určitou délku. Někdy se užívá pojem frekvence, protože v poli E existuje jednoduchý přepočet obou veličin. Frekvence udává energii, kterou tato vlna přenáší, jde o Planckův vztah E = h ⸱ f. V poli T je to komplikované, protože vlnová délka a frekvence jsou vázány složitými vztahy. Proto je práce s polem T obtížná.

Rádiová vlna přinese do vaší antény energii, jenže přijímaná vlna není hladká, ale vroubkovaná a její vroubky nesou informaci, například hudbu nebo obraz. Podobně je to v poli T, můžeme rozeznat silovou a informační složku. Ve výrobcích obvykle využíváme pouze informace, ale nyní přidáme i silovou složku. Má to své opodstatnění, choroba orgánu totiž zkracuje jeho nosnou vlnu a tu pouhá informace nespraví. Má to velký praktický význam, protože mikrobi a viry napadají právě orgány s krátkou nosnou vlnou.

Někteří lidé dokážou pracovat s informacemi pole T a skvěle diagnostikovat, příkladem je například zesnulý páter Ferda. Jiní dokonce pracují i se silovou složkou, viz (rovněž zesnulý) polský léčitel Nardelli. Dokážou to ale i zvířata, například koně, psi, kočky a delfíni. Uzdravují lidi i za cenu sebeobětování.

Tato informace o zvířatech ukazuje, že příroda zřejmě není taková, jak nám ji líčí humanistické vědy. Není to stálý boj o přežití a válka za válkou. Příroda je naopak symbiotická, existuje v ní ale potravní řetězec. Potrava je limitou, na daném území je tolik jedinců, kolik se jich v něm uživí. To lidé nerespektují a tím narušují hospodaření přírody s hmotou a energiemi. Zatím se pouze zbláznilo počasí, ale můžeme čekat i další překvapení.

Dalším důležitým tématem je voda. Ne pro její stěžejní význam v klasické energetické bilanci planety, jde o její jiné vlastnosti. Masaru Emoto totiž objevil, že voda dokáže reagovat na myšlenku, svým způsobem tedy komunikuje. Jde ale i o jinou vlastnost. Voda se v mikrovlnné troubě vaří při vyšší teplotě, než by měla, a tím si vezme více energie. Proč? Věda se tím nezabývá, takže problém vyřešila jedna anglická školačka. Měla dvě stejné rostliny ve stejné půdě a stejných květináčích. Vodu na jejich zálivku upravovala, jednu uvedla do varu klasicky a druhou v mikrovlnné troubě. Po zchladnutí rostliny zalila a ta v péči mikrovlnky za pár dní zahynula. Tolik k „neškodnosti“ dnes užívaných vysokofrekvenčních zařízení. Dnešní prostředí se radikálně změnilo a přestává svědčit lidskému zdraví. K tomu velice přispívá i rostoucí hladina stresu, který je velice zhoubným faktorem.

Řešení existuje

My přispíváme k nápravě stavu svým dílem. Zveřejňujeme podstatné informace a vyrábíme dobré produkty, které naši energii obnovují a regenerují. Je však zapotřebí, aby si více lidí uvědomilo podstatu problému a poté začalo pracovat na nápravě. Například změnou životního stylu, pečlivým výběrem stravy, nakupováním u farmářů místo nadnárodních konglomerátů, omezením vysokofrekvenčního záření (vypnutí wifi) a sdílením užitečných informací. Více možností najdete na našich stránkách Praktická doporučení.

Zpět do obchodu