Zpět do obchodu

Registrace

Posílení imunity

aneb co dělat a nedělat na podporu imunitního systému.

Před přečtením tohoto článku o posílení imunity doporučujeme přečíst sekci „O nás > To podstatné o zdraví I“ aO nás > To podstatné o zdraví II“. Používáme pojmy, jejichž význam se tam dovíte a pomůže vám lépe porozumět informacím uvedeným níže.

Posílení imunity se skládá z části co dělat a co nedělat. Jde o záležitost dlouhodobou a preventivní, imunitní systém se nedá vybudovat skokově. Zvláště v dnešním narušeném životním prostředí. Přesto se o to pokusíme. Musíme však začít u strachu. Strach nás paralyzuje a škodí nejen imunitnímu systému, ale i trávení, psychice a dalším věcem. Proto je zapotřebí vyhodit strach do popelnice a nechat si pouze určité povědomí o problémech okolo nás, přiměřenou opatrnost a vnitřní důvěru v život, že vše bude v pořádku. 

CO JE IMUNITNÍ SYSTÉM

Imunitní systém je souhrn mechanismů organizmu, které společně zajišťují harmonické fungování orgánů, dokáže rozeznat a likvidovat cizí nebo vlastní, ale potenciálně škodlivé struktury. Přestože každý orgán má ochrannou funkci, máme orgány, jejichž hlavní úloha spočívá ve vytváření a posilování obranyschopnosti organismu. Nejvíce však závisí na jednotlivých vnitrobuněčných procesech a mozkových funkcích, které je řídí, kontrolují a opravují.

VIRY A IMUNITNÍ SYSTÉM

Nyní k virům. Většinou jde o naše symbionty, my potřebujeme je a oni potřebují nás. Některé druhy virů zdá se mají jiné poslání. Vše živé je na napojeno na energii planety, včetně virů. V poli energie je nastavena celá řada parametrů, se kterými následně pracujeme. Pro vysvětlení principu nám stačí jeden podstatný. Jde o délku hlavní nosné vlny, protože ta je měřitelná na anténě „RUKA“. Pokud je tato délka správná, je energetická mříž symetrická a orgán je zdravý. Onemocní-li orgán, nosná vlna se zkracuje a energetická mřížka deformuje.

Viry včetně rodiny koronavirů jsou běžně okolo nás i v nás. Žijeme spolu symbioticky a šťastně. Jejich nosná vlna je kratší, ale zdravý orgán neohrozí. Viry začnou napadat buňky tehdy, když nosná vlna orgánu klesne pod určité číslo. Klesne-li vlnová délka pod další určitou hranici, začnou se viry chovat nesmírně agresivně. Vlnová délka energie a orgánu se zkracuje nemocí, ale i vysokofrekvenčním zářením mobilního, televizního a datového signálu a lokálními wifi a bluetooth přístroji. Tyto viry jsou pravděpodobně nástrojem přirozeného výběru, který má odstranit jedince se slabým genofondem.

Jak funguje epidemie

Níže vidíme extrémní krizovou populační křivku, spíše tedy její idealizaci, ale stačí k pochopení průběhu epidemie. Část do bodu A je exponenciální křivka a říká, že zejména ti, jejichž zdraví je v poli T pod určitou hranicí délky nosné vlny, neodolají. Mezi body A a B je Gaussova křivka. Populace hledá protilátky. Mimochodem, sem například patří vize profesora Holého. On se snažil syntetizovat látky, které budou ve vztahu buňka – virus stát na straně buňky. Některé našel. On věděl, že vnitrobuněčné děje jsou dynamické a postup mikrobiologů, tedy čtení DNA, je čtení mrtvé DNA.

Už v první fázi ale může účinně zasáhnout léčba energií, protože umožní linearizovat exponenciálu a graf bude mnohem nižší. Mezi body B a C hledá populace optimální složení protilátek. V poli T, kde nezáleží na vzdálenosti a vše se děje prakticky okamžitě, probíhá sdělování dílčích řešení. V bodě C je řešení nalezeno a probíhá jeho realizace (opět Gaussova křivka), takže od bodu D exponenciálně klesá počet úmrtí. Tato křivka už dnes zasáhla mnoho druhů života a týká se i lidí. To proto, že je zásadním způsobem ničeno naše životní prostředí, symbiotický ekosystém planety.

1-extremni-populacni-krivka-via-energia-2

RYCHLÉ POSÍLENÍ ENERGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU

DALŠÍ MOŽNOSTI POSÍLENÍ IMUNITY

Jak posílit imunitu se dozvíte v našich Praktických doporučeních zde.

 

ŘEŠENÍ NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ – VE VELKÉM MĚŘÍTKU

Je reálné během krátké doby použít energii T k zvýšení vlnové délky napadeného orgánu u mnoha lidí. Tím se prakticky okamžitě zvýší jejich imunita. Za tímto účelem jsme sestrojili speciální přístroj. Jeho pomocí můžeme nabít správně konfigurovanou energií fyziologický roztok. Ten potom odborný zdravotnický pracovník – sestra nebo lékař aplikuje nitrožilně.

 

Ing. Vladislav Trávníček
Libor Bednařík

Zpět do obchodu