Zpět do obchodu

Registrace

Stres a jak se stresu zbavit

Dnes nás čeká velmi zajímavé čtení o stresu a jak se jej zbavit. Stres dříve pomáhal lovcům mamutů přežít. Dnes nepotřebujeme lovit mamuty, ale přesto je mnoho věcí, které nás neustále stresují. Máme stres ze špatné finanční situace, ztráty zaměstnání, práce bez smyslu, plnění nereálných plánů, uzávěrky nesmyslných projektů, e-maily a neustále zvonění telefonů tzv. techno stres. Může nás stresovat nemoc a zranění, rodinné problémy, úmrtí. Spoustu stresu si zbytečně tvoříme sami, když se snažíme být všude a mít všechno. Opravdu musíme být všude a mít všechno?

Jak se tedy zbavit stresu? Odpověď může být snadná, když víme to podstatné. Stres si můžeme definovat jako souhrn vnějších a vnitřních okolností, které nás ovlivňují a naše reakce na ně. Stres nás může posunout kupředu k lepším výkonům, nebo nás může paralyzovat. V etrémním případě nám stres může i zničit zdraví, což se v dnešní době děje, ale nemusí to tak být. Stres může přicházet z venku nebo si jej můžeme přivodit sami. Stres se může odehrávat v několika různých rovinách naší bytosti – mentální, emoční nebo fyziologické, nebo ve všech zároveň. Se stresem, respektive jeho příčinou, můžeme bojovat, utíkat před ní, nebo pochopit odkud se vzala a zvolit vítěznou strategii pro odstranění. Pojďme si to rozklíčovat.

Mentální stres

Stres může být na mentální úrovni. Jsme zvyklí myslet a dělat věci určitým způsobem, jsme přesvědčení, že dělat věci tak a tak je správné a najednou nás něco vykolejí. Někdy je lepší zůstat na původní koleji, protože ne všechny změny jsou k lepšímu. Někdy se však snažíme dostat zpět do starých kolejí, protože naše myšlení je strnulé, ne proto že změna je nevhodná.

Jindy se přizpůsobíme a přesuneme se na novou kolej. Znám bývalého ředitele jedné pojišťovny. Už je ve starším věku a každodenní stres jej ubíjel. Teď dělá poslíčka – rozváží pizzu a je nesmírně spokojený. V jeho případě byla změna k lepšímu.

Důležité je zůstat v klidu, logicky a věcně situaci vyhodnotit a uvědomit si důsledky našich rozhodnutí. Co se stane když uděláme A, B, C. Na odpověď nemusíme přijít hned, získat podstatné informace může chvíli trvat. Důležité je zůstat v klidu a nenechat se emočně rozrušit. Tím by se totiž stres rozšířil i do emoční oblasti a zhoršil by se náš logický úsudek. Nejvíce chyb děláme emočními – impulzivními rozhodnutími. Pozor někteří lidé (manipulátoři) tlačí na rychlé rozhodnutí, protože vědí, že lidé pod tlakem situace snáze udělají nelogické nevýhodné rozhodnutí. Nenechte se tlačit časem, málokdy jde o život. Ušetříte si tak spoustu potíží.

Pozor – emoční – (impulzivní) rozhodování a rozhodování na základě pocitu vnitřního hlasu srdce jak se rozhodnout a kudy jít, jsou dvě rozdílné věci. Emoční rozhodování je takový autopilot využívajících našich podvědomých struktur a vzorců - impulzů. Není to nejlepší způsob rozhodování, protože nám způsobuje časté problémy. Mentální rozhodnutí také nemusí být nejlepší, protože mysl je často zmatená, nezná informace nebo neví, které jsou správné. Nejlepší je rozhodování srdcem a zároveň mít informace podstatné pro rozhodování. Je proto důležité rozlišit, jde li o impulsivního autopilota nebo srdce. Rozlišování se však musí cvičit. Nejlepší je začít mentální hygienou – vyčištěním všech myšlenek a naladěním se na vlnu (flow). Nejlépe každé ráno 5 minut tiše meditovat. Posadit se na posteli a 5 minut se tiše soustředit na své srdce, našeho rádce, aby nám napovídalo, kterým směrem jít. Když se budeme každý den na své srdce uvolněně soustředit – vnitřně si s ním povídat jako s někým, koho máme rádi, naučíme se rozpoznat jeho hlas a rozlišit jej od podvědomého autopilota. Hlas srdce je většinou tichý, klidný a vytrvalý, cítíme se s ním dobře a míruplně. Impulzy naopak vzpůsobují vzrušení a nevydrží dlouho.

Emoční stres

Stres v emoční oblasti může způsobit podle nátury člověka kde co. Čin partnera, kolegy v práci, politika, souseda. Je zapotřebí si uvědomit, že stres není akt onoho člověka nebo nějaká situace. Stres je naše reakce na danou událost. Zatímco vnější okolnosti pod kontrolou nemáme, naši reakci můžeme a budeme mít pod kontrolou. Jen je zapotřebí cvičit správná cvičení. Provádět mentální hygienu, cvičit si klid a odolnost proti stresu můžeme meditací. Dnes je naprosto běžné, že manažeři, obchodní zástupci, ředitelé, psychologové a další lidé každý den meditují. Provádějí mentální hygienu, aby se nezbláznili z návalu myšlenek, informací a stresujících událostí.

Na začátek stačí každý den ráno 5 minut. Posadíme se na posteli, když ostatní ještě spí a uvolněně se soustředíme na své srdce. Na pocit radosti a lásky, kterou jsme cítili jako malé děti. Představme si krásný letní den, plný slunce a jako malé dítě skáčeme na trávě, smějeme se a máme velkou radost. Když budeme cvičit i po ukončení práce a pak ještě doma večer před spaním, zažijeme zázrak. Osobně medituji již více než 20 let a viděl jsem již mnoho zázračných proměn.

Do emoční úrovně však patří i množství energie, kterou k životu máme. Někdo má energie více (živel), jiný méně a jiný ještě méně (intelektuál). Všem uvedeným však energii narušuje a odebírá něco co není vidět a raději se o tom moc nemluví - vysokofrekvenční elektromagnetické záření. V krátkosti – v prostoru se kumuluje nadměrné vf záření a způsobuje narušení energetické mřížky energie prostoru. V takovém místě se necítíme dobře, jsme nestabilní, unavení, nesoustředění, zmatení, podráždění a na úrovni buněk stresovaní. Najít řešení bylo náročné, ale po mnoha obtížích se nám podařilo vymyslet a vyvinout účinný postup pro analýzu a neutralizaci škodlivých vlivů. Více se dozvíte v sekci „Služby“ a  „O nás“ > To podstatné o zdraví I a To podstatné o zdraví II.

Stres si můžeme také přivodit sami. Mám jednoho známého. Ten jakmile má 5 minut volného času, začne být nervózní. Bojí se volného času. Proto si hned udělá seznam 40 věcí, které musí udělat. Vzápětí se vystresuje, že má tolik věcí na práci a tak málo času, že začne okamžitě sepsané úkoly plnit. Nestíhá je nervózní, podrážděný, arogantní. Zároveň je ambiciózní s pocitem nadřazenosti. Běžná kombinace směrující k průšvihu. V jeho případě je stresorem strach z volného času.

Psychické stresy

Psychické reakce zahrnují úzkost a depresi. Úzkost je způsobena strachem, například strachem z budoucnosti, co bude, jak bude… Ale uvažme – když jedeme autem, tak taky vidíme jen třeba 50-70 metrů před sebe, zvláště v noci. A přesto v klidu jedeme, protože věříme, že cesta je před námi a nikam nezmizí. Jen jsme opatrní, abychom v zatáčce zatočili volantem. Stejně tak si můžeme vybudovat důvěru v proud života. Posaďme se s rovnými zády, na místo kde můžeme mít chvíli klid a ticho. Uvolněme se a ciťme, že je krásné slunečné léto a nás unáší jemné vlnky řeky života. Nebo že jsme lísteček unášený větrem a důvěřujeme, že nás vánek zanese na správné místo. Také si můžeme představit, že surfujeme na vlně. Uvidíte, že to krásně pomáhá. Stačí pravidelně cvičit.

Nyní deprese - může mít mnoho příčin, jedna z příčin je nenaplněné očekávání. Člověk si dá vysoký cíl a snaží se jej dosáhnout ihned. Když se mu to nedaří, je stresovaný a frustrovaný. Pokud je frustrace dlouhodobá, mění se v deprese. Řešením je pochopit, že na světě má vše svůj časový průběh. Když se učíme chodit, nejdřív se batolíme, pak plazíme, potom „kolenujeme“, vstáváme a padáme, kolébáme se a nakonec chodíme, běháme a skáčeme. Proces učení chvíli trvá a je na nás, jestli si jej v pohodě užijeme s radostí, nebo se budeme zbytečně deprimovat nespokojeností z přehnaných očekávání. Deprese však mohou být také způsobeny nedostatkem vitamínu B3 – niacin.

Existuje ještě další příčina nadměrného stresu a depresí, o které se vůbec nemluví a o které je dobré vědět. Jsou způsobené působením vysokofrekvenčního záření na naše buňky. Pokud je v našem okolí nadměrná koncentrace vysokofrekvečního záření, jako například wifi, bluetooth, mobily, v kombinaci se stojatým polem vf záření, ovlivní to jednu specifickou část mozkových buněk. Působení elektroniky zanese do této části mozku silný škodlivý energetický náboj, naruší proudění energie a to změní nastavení mozku a my cítíme silný stres a deprese. Proto je v dnešní době deprese tolik rozšířená – všude je příliš mnoho záření. To však není vidět, proto je jeho negativní účinek silně podceňován. Zároveň používání elektroniky působí na mozek stejně jako drogy. Závislí na drogách mají stejné příznaky jako závislí na elektronice. Pomůže nám, když si uvědomíme, že my jsme pány elektroniky a ona má pouze sloužit, ne nás ovládat. Vliv vysokofrekvenčního záření se dá efektivně neutralizovat. Pokud nechcete situaci podcenit, dozvíte se více v sekci „Služby“ a „O nás“.

Fyzické (biologické) reakce na stres

Mozek, který vyhodnocuje míru zátěže stresem, řídí nejen chování, které má pomoci stres překonat, ale zároveň vyvolává v těle fyziologické reakce umožňující krátkodobě aktivovat rezervy pro útěk, boj nebo jinou reakci. Obranná reakce je náročná na energii a vyčerpává rezervy organismu. Může tedy být pro organismus nebezpečná, je-li dlouhodobá. Je užitečná, je-li krátkodobá. Vyžaduje následný odpočinek pro regeneraci a pro doplnění energetických zásob. Reakce na stres se dá cvičit, usměrňovat a ovládat. Opět pomůže meditace. Nejlépe každé ráno a večer 5 minut se soustředit na klid a mír v srdci.

Psychosomatická stresová onemocnění

Mozek vyhodnocuje druh a úroveň stresu. Pokud není schopen tlak z různých důvodů zvládnout, přechází do stadia distresu, kdy původně užitečné obranné mechanismy začnou tělu škodit. Psychické problémy vyvolané dlouhodobým stresem právě tímto mechanismem způsobují různé zdravotní obtíže, které nejprve přispívají ke snížené kvalitě života. Později se podílejí na rozvoji onemocnění, která představují reálné nebezpečí ohrožení života. Důsledky dlouhodobého působení stresu na zdraví jsou velmi široké a obsáhlé. Jsou velmi dobře popsány v příslušné literatuře, například v knize „Miluj svůj život“ od Louise L. Hay.

Další faktory zvyšující stres

Fyzikální faktory

prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota, nadměrní vf záření.

Psychické faktory

zodpovědnost (nezaplacené účty, nedostatek peněz), práce nebo škola (zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů), frustrace, nesplněná očekávání, věk.

Sociální faktory

osobní vztahy (konflikt, nevěra, zklamání, týrání, šikana), životní styl (přejídání, nezdravé složení stravy, kouření, pití alkoholu, nedostatek spánku).

Traumatické faktory

události (narození dítěte, úmrtí, únos, znásilnění, válka, setkání, sňatek, rozvod, stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role).

Dětské faktory

vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres, např. u týraných a zneužívaných dětí, školní zátěž, alkoholismus rodičů, přílišná náročnost rodičů.

Politika a zákony

Politika přináší více stresu, než si umíme představit. Zákony a regule jsou v současné době natolik složité a mezinárodně provázané, že pro běžného člověka je prakticky nemožné se v nich vyznat.

Zvládání stresu

Stres se dá řešit snahou o odstranění jeho příčin a prací na své osobnosti – tj na zlepšení svých reakcí na stresory. Léky nebo potravní doplňky mohou pomoci zvládnout některé průvodní obtíže. Mohou však napomoci organizmu vrátit se do zdravých kolejí mnohem rychleji, jsou-li vybrány správně. Co je důležité zmínit je, že každý se může cítit dobře, když zvolí účinná řešení. Všichni víme, že řešení složité problematiky se řeší několika kroky zároveň. Mně se opakovaně osvědčilo v praxi začít neutralizací škodlivých stojatých polí, jako základ pro odstranění biologického stresu. Sníží se tím fyziologický tlak na buňky a ty se poté regenerují mnohem rychleji. Vytvořili jsme účinnou službu Mapování polí a neutralizace polí. Objednávat můžete eshopem, emailem, telefonicky nebo i dopisem.

Dále skvěle pomáhá meditace, viz jednoduché cviky výše. Když budeme disciplinovaní a budeme se praktikovat každý den 5 minut meditace ráno a 5 minut večer, uvidíte za několik týdnů opravdu dobré výsledky. Ale musí se praktikovat pravidelně a správným způsobem. Užitečným doplňkem je i metoda EFT. Pomáhá vyřešit část emočních traumat získaných v průběhu života.

Velmi velmi pomáhá pravidelný fyzický pohyb. Dnešní civilizace se pod různými záminkami nehýbe. Každý pravidelný pohyb, který nám vyhovuje a nepoškozuje nás, je dobrý. Běh, jóga, posilování, chůze, atp.

Kromě výše uvedených metod je dobrou strategií neřešit prkotiny, zvláště doma a v práci. Každý z nás je jedinečnou bytostí se svými zvláštnostmi, které je dobré do určité míry tolerovat, aby ostatní tolerovali naši individualitu. Žít a nechat žít.

Samostatnou kapitolou je nedostatek kvalitního spánku. V dřívějších dobách byla v noci tma. Nebylo pouliční osvětlení, nebyly blikátka a heblátka co nám v pokoji svítí, neusínali jsme u televize. Prostě byla tma a to je přesně to, co mozek potřebuje, aby si dobře odpočinul. Mozek během spánku produkuje hormon melatonin a pouze při dostatku tohoto hormonu si dobře odpočineme – což = snížíme biologický stres. Nainstalovat a zatahovat na spaní těžké neprodyšné závěsy, aby do místnosti neproniklo světlo. Vypnout v pokoji všechny zdroje světla – žádná blikátka, diody, nic!

Určité možnosti řešení stresu skýtají i další reakce, jako je vytěsnění – vyloučení bolestivých impulzů či vzpomínek z vědomí. Je zapotřebí si však uvědomit, že zavřením očí před zlodějem zloděj nezmizí. Vytěsnění je vhodné pouze pro stav mysli, která si myslí, že by se něco mohlo stát, popřípadě co se už stalo, ale již jsme to vyřešili (zapomenout). Racionalizace – o té jsem již psal výše – zjistit si fakta a v klidu, logicky a s podoporou srdce rozhodnout. A nezapomeňte – zákeřný nepřítel je ten, kterého nevidíte – vf záření. Způsobuje mnohem více stresu, než si lidé nebo odpovědné instituce připouštějí. Můžete se nám ozvat telefonem, emailem, dopisem nebo eshopem a my vám najdeme řešení – umíme záření neutralizovat, aby jste se cítili dobře.

Zpět do obchodu